Kuai Tiao Tom Yum Thai soup in a takeout container
full
half-tall
half-tall
tall
tall
tall
full